Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół
Przeźmierowa i Baranowa
ul. Kościelna 46/47
62-081 Przeźmierowo

www.przezmierowo.org
e-mail: kontakt@przezmierowo.org

Zarząd         
Przewodniczący Leszek Wardeński  tel. 602 344 448
Zastępca Przewodniczącego Magdalena Zagórska  tel. 602 434 303
Sekretarz Mieczysław Zwoliński  tel. 531 777 417
Skarbnik Maria Wiza  tel. 785 979 450
Członek Zarządu Dorota Barełkowska  tel.  502 651 015
Członek Zarządu Krzysztof Bartosik  tel.  600 214 013
Członek Zarządu Tadeusz Zimny  tel.  507 151 078

Komisja  Rewizyjna
Przewodniczący
Emilia Sznajder  tel.  504 480 392
Członek Jerzy Warszczyński  tel. 604 292 420