Protokół z Walnego Zgromadzenia

Dnia 24.02.2017r. miało miejsce Walne Zgromadzenie naszego Stowarzyszenia.  Najważniejszą kwestią było przekształcenie dotychczasowego stowarzyszenia zwykłego w stowarzyszenie (rejestrowe) zgodnie z przepisami nowego prawa o stowarzyszeniach.

Na wstępie Przewodniczący Stowarzyszenia Leszek Wardeński podał powody i cel przeprowadzenia zmian organizacyjnych. Szczegółowo przedstawiony został nowy statut stowarzyszenia i przeprowadzono dyskusję nad zaproponowanymi rozwiązaniami.

Po wyborze komisji skrutacyjnej uchwalono za zgodą wszystkich członków Stowarzyszenia, zmianę stowarzyszenia zwykłego w stowarzyszenie rejestrowe w trybie art 42a ustawy z 07.04.1989r. prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 2017 poz. 210). Dokonano też ponownego wyboru władz stowarzyszenia w dotychczasowym składzie (szczegóły na stronie internetowej www.przezmierowo.org).

Podjęto decyzję o zmianie nazwy, nowe stowarzyszenie będzie nazywało się – Stowarzyszenie Przyjaciół Przeźmierowa i Baranowa.

W dalszej części zebrania prawnicy współpracujących kancelarii szeroko informowali o stanie prowadzonych spraw odszkodowawczych. Wywiązała się dyskusja, a prawnicy udzielali wyjaśnień w  kwestiach interesujących mieszkańców. Wszyscy dziękowali prawnikom za rzetelność i skuteczne działania. W ostatnim okresie szczególnie warte podkreślenia są wyroki Sądu Najwyższego oddalające skargi kasacyjne Lotniska, co ostatecznie potwierdza słuszność naszych wysiłków i zasadność roszczeń odszkodowawczych.

Obecnie zadaniem Zarządu będzie wprowadzenie w życie podjętych uchwał, sądową rejestrację, co powinno nastąpić w ciągu miesiąca od  złożenia wymaganych dokumentów. O fakcie rejestracji w KRS poinformujemy odrębnie.

Stowarzyszenie jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych i chętnie przyjmuje nowych członków oraz odnowi członkostwo wcześniej zarejestrowanych.

Zachęcamy szczególnie mieszkańców naszych miejscowości do czynnego udziału w pracach Stowarzyszenia. Po zmianach organizacyjnych zakres działań zostanie znacznie rozszerzony.  Chcemy w większym stopniu zajmować się wszystkimi problemami życia naszych miejscowości.

Aby móc skutecznie pomagać mieszkańcom musimy lepiej rozpoznawać potrzeby i problemy. W tym celu przywrócimy od kwietnia 2017r. dyżury Zarządu Stowarzyszenia w każdy trzeci czwartek miesiąca w godz. 18-19 w siedzibie Przeźmierowo ul. Kościelna 46/48 sala 116 (Szkoła Podstawowa).
(L.W.)

 

 

Dodaj komentarz