Protokół z Walnego Zgromadzenia

Dnia 24.02.2017r. miało miejsce Walne Zgromadzenie naszego Stowarzyszenia.  Najważniejszą kwestią było przekształcenie dotychczasowego stowarzyszenia zwykłego w stowarzyszenie (rejestrowe) zgodnie z przepisami nowego prawa o stowarzyszeniach. Na wstępie Przewodniczący Stowarzyszenia Leszek Wardeński podał powody i cel przeprowadzenia zmian organizacyjnych. Szczegółowo przedstawiony…

Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Stowarzyszenia 09.04.2016r. Informacja.

1. Otwarcie Zebrania i przedstawienie programu obrad. 2. Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia za okres 2014-2015r. przedstawił Przewodniczący Leszek Wardeński. – Stowarzyszenie w minionym okresie zajmowało się monitorowaniem spraw sądowych prowadzonych przez współpracujące kancelarie prawne. Podejmowało liczne inicjatywy mające na…